Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Indicatie regelen

Voor thuiszorg of zorg in een verpleeghuis heeft u altijd een indicatie nodig. Waar de indicatie moet worden aangevraagd en het type indicatie hangt af van uw situatie en zorgvraag.

Bel 088 – 97 20 200 voor hulp bij een juiste indicatie

Het aanvragen van de indicatie

Is het mogelijk om uw zorg thuis te krijgen? Of wilt u liever zorg in een verpleeghuis of groepswoning? De keuze van het type zorg bepaalt waar en door wie de indicatie wordt aangevraagd:

  • Zorg aan huis of tijdelijk verblijf in een verpleeghuis

Uw wijkverpleegkundige of (huis)arts vraagt een indicatie aan bij uw zorgverzekering (Zvw).

Ga naar: aanvraag Zvw-indicatie

  • Huishoudelijke hulp en dagbesteding

U vraagt een indicatie aan via het Wmo-loket van uw gemeente, of wij helpen u hierbij.

Ga naar: aanvraag Wmo-indicatie

  • Verpleeghuis of groepswoning

Wij doen een aanvraag voor een indicatie bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie wordt geregeld via Wet langdurige zorg (Wlz).

Ga naar: aanvraag Wlz-indicatie

  • Medische en paramedische behandeling

Uw huisarts, arts of de Specialist Ouderengeneeskunde vraagt de indicatie aan bij uw zorgverzekering (ZvW).

Ga naar: aanvraag Zvw-indicatie

Denk vooraf na over uw zorgvraag 

Waar heeft u hulp bij nodig? Wat kunt u zelf doen en waarmee kan uw familie helpen? Heeft u vaak en veel hulp nodig, of af en toe? Het beantwoorden van deze vragen maakt duidelijk welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Praat erover met uw familie, mantelzorger of huisarts.

Wat staat er in het indicatiebesluit?

In het indicatiebesluit staat wat u aan zorg krijgt en hoe deze wordt vergoed.

Hulp bij indicatie aanvragen

Heeft u vragen over indicaties of hulp nodig bij het aanvragen een indicatie?  
Bel onze Zorgexperts: 088 – 97 20 200. Of stuur een mail.

Bekijk ook veelgestelde vragen over zorg regelen: